• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

Monitoring sygnałów alarmowych polega na odbieraniu informacji, dzięki podłączeniu urządzenia nadawczego GSM o stanie bezpieczeństwa w pomieszczeniach, gdzie zainstalowano lokalny system alarmowy. Informacje odebrane są przez Centrum Monitorowania ARES SERVICE. Pracownicy Centrum Monitorowania ARES SERVICE po odczytaniu na monitorach informacji o zdarzeniu natychmiast wysyłają w rejon zagożenia Grupy Interwencyjne, będące najbliżej miejsca zdarzenia. Równolegle powiadamiany jest włąściciel obiektu, a także wskazana przez niego osoba, czy instytucja. W zależności od rodzaju zdarzenia informacja dociera do Grupy Interwencyjnej, Policji, Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego

Elektroniczne systemy Centrum Monitorowania ARES SERVICE nieustannie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu kontrolują i weryfikują sygnały nadchodzące z Państwa obiektów. Zapewnia to wysoką jakość bezpieczeństwa.

 

MONITORING WIZYJNY

Mając podgląd wizji z kamer zainstalowanych na obiekcie można w najbardziej realny sposób ocenić stopień zagrożenia, przeprowadzić jego szybką analizę a następnie zadysponować odpowiednie siły i środki do zneutralizowania zagrożenia.

Pracownicy Centrum Monitorowania Wizyjnego ARES SERVICE po zauważeniu na monitorach zagrożenia lub wtargnięcia osób trzecich na teren obiektu natychmiast wysyłają w rejon zagożenia Grupy Interwencyjne, będące najbliżej miejsca zdarzenia.

INTERWENCJE

Ochrona obiektów w ramach monitoringu sygnałów alarmowych oraz wizyjnych jest realizowana przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne SUFO, w której skład wchodzą pracownicy kwalifikowani , wyposażeni w boń palną. Tego rodzaju Grupy Interewencyjne po otrzymaniu informacji o zaistniałym zdarzeniu w chronionym obiektci , mają za zadanie dotrzć na miejsce zdarzenia w jak najkrótszym czasie. Podjąc czynności sprawdzające w celu ustalenia przyczyny, ująć ewentualnych sprawców wtargnięcia, zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu przybycia osób upoważnionych lub Policji.