• Image 01
 • Image 02
 • Image 03
 • Image 04
 • Image 05
 • Image 06 

O FIRMIE

Przyszło nam żyć w trudnym czasie, boimy się o siebie, o bliskich, o mienie. Zagrożenie, obawa, niepewność -są zjawiskami powszechnymi. Szczególnie mocno je odczuwamy ,gdy staną się przykrym i ponurym doświadczeniem ,dlatego Agencja Ochrony ARES SERVICE stworzyła program Bezpieczne Pomorze ,w ramach którego tworzy: ,,Strefy Bezpieczeństwa Lokalnego”. Mając taki ,,własny i oryginalny program” w sposób efektywny łączymy ochronę fizyczną z zabezpieczeniami elektronicznymi, a efektem jest najwyższa skuteczność i perfekcja w realizowaniu zadań ochrony mających zapewnić Państwu poczucie rzeczywistego bezpieczeństwa. Program ,,Bezpieczne Pomorze” jest formą aktywności podmiotów gospodarczych województwa pomorskiego realizujących wspólne przedsięwzięcie w obszarze bezpieczeństwa poprzez:
- zmniejszenie przestępczości
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa
- kształtowanie postaw obywatelskich
- ograniczenie bezrobocia zatrudniając osoby niepracujące

Agencja Ochrony ARES SERVICE działa nieprzerwanie od 1991 roku ,na podstawie koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Posiadamy status Zakładu Pracy Chronionej, co ma wpływ na obniżenie wpłat pracodawców na PFRON. Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Firm Fizycznej i Technicznej Ochrony Mienia oraz Partnerem European Association for Security.

Agencja Ochrony ARES SERVICE specjalizuje się w:

 • - profesjonalnej fizycznej ochronie osób i mienia
 • - konwojowaniu wartości pieniężnych ,przedmiotów wartościowych i transportów samochodowych
 • - zabezpieczeniu imprez masowych
 • - analizach potencjalnych zagrożeń i ich eliminacji
 • - doradztwie i opracowywaniu planów ochrony
 • - projektowaniu i montażu zabezpieczeń elektronicznych tj. systemy alarmowe, wizyjne, kontroli dostepu, ppoż
 • - monitorowaniu sygnałów alarmowych
 • - monitorowaniu obrazu z kamer
 • - podejmowaniu reakcji na wszelkie zagrożenia przez Grupy Interwencyjne SUFO

Ponadto:

 • - wszyscy pracownicy są sprawdzani w Krajowym Rejestrze Karnym i muszą cieszyć się nieposzlakowaną opinią oraz spełniać ostre wymagania psychofizyczne.
 • - wszyscy pracownicy są zatrudnieni na umowę o pracę zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy
 • - posiadamy polisę kontraktowo-deliktową od odpowiedzialności cywilnej
 • - posiadamy magazyn broni oraz broń zakupioną na podstawie zezwolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na posiadanie broni z przeznaczeniem do realizacji umów ochrony